Монголын Windows хэрэглэгчид.

Таны PC нд ямар нэгэн асуудал тулгарвал манай бүлгэмд хандана уу.

Уг Бүлгэм нь MS Windows хэрэглэгчдэд зориулагдсан болно.

https://www.facebook.com/MongoliaWindows

Windows 8, Office 2013, Windows Phone.

Use Google Before asking dumb question!

http://www.fuckinggoogleit.com/