HumSafar

❤❤❤HumSafar❤❤❤

___▄▀▀▀▄▄▄▄▄▄▄▀▀▀▄_
───█▒▒░░░░░░░░░▒▒█───
────█░░█░░░░░█░░█────
─▄▄──█░░░▀█▀░░░█──▄▄─
█░░█─▀▄░░░░░░░▄▀─█░░█
█▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀█
█----╦─╦╔╗╦─╔╗╔╗╔╦╗╔╗----█
█----║║║╠─║─║─║║║║║╠─----█
█----╚╩╝╚╝╚╝╚╝╚╝╩─╩╚╝----█
█▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄█
¸.•´¸.•*´¨) ¸.•*¨)
(¸.•´ (¸.•` ¤ ț¤ țȟ£ ğȑ¤ɥק ƒȑ£ȋñďž.....(* ~ *) ^-^ ^-^ (* ~ *)
┊  ┊  ┊  ┊
┊  ┊  ┊  ★
┊  ┊  ☆
┊  ★==============
……….(¯`v´¯)
………..`•.¸.•´
………(●̮̮̃•̃)..(●̮̮̃•̃)
……… /█\ ღ/█\
==============

(¯`·.·´¯) (¯`·.·´¯)
`·.¸(¯`·.·´¯)¸ .·
×°× ` ·.¸.·´ ×°×
█ heart emoticon ★ ♣ Enjoy
██ heart emoticon ★ ♣ Your
███ heart emoticon ★ ♣ Time
████ heart emoticon ★ ♣ On
█████ heart emoticon ★ ♣ Our
██████ heart emoticon ★ ♣ Group
███████ heart emoticon ★ ♣ We
████████ heart emoticon ★ ♣ Hope
█████████ heart emoticon ★♣ You
██████████ heart emoticon ★ ♣ Like
███████████ heart emoticon ★ ♣ It
__________________

heart emoticon GROUP POLICY heart emoticon
__________________

–(¯`√´¯)–_-(¯`√´¯)–
-(¯`()´¯)_-(¯`()´¯)-
–(_.^._)—_-(_.^._) –
-..—-|/——–__|/——-
–.—(Ƚ/)———(Ƚ/)——
—((██)).-. -((██)) _
┏┓┏┳━━┳┓┏┓┏━━┓
┃┗┛┃━━┫┃┃┃┃ ╭╮ ┃
┃┏┓┃━━┫┃┫┗┫ ╰╯ ┃
┗┛┗┻━━┻━┻━┻━━┛ ƒȑȋ£ñďžž ==============
……….(¯`√´¯)
………..`•.¸.•´
………(●̮̮̃•̃)..(●̮̮̃•̃)
……… /█\ /█\
==============ȟ¤ק£ ɥ £ñj¤ÿ ɥȑ §țåÿ ȟ£ȑ£...................~!

_____________ קɥț țȟȋ§
______________ ȟ£åȑț
_______________ ¤ñ ÿ¤ɥȑ
_______/________ קåğ£ ȋƒ
_______\________ ÿ¤ɥ ȟåď
_______/________ ÿ¤ɥȑ ȟ£åȑț
_______\________ βȑ¤ķ£ñ
_________________…………….

¯`•..•´¯ğåȽå×ÿ ¤ƒ ȑ¤§£§¯`•..•´¯

…….ℒℴѵℯ…………ℒℴѵℯ
…ℒℴѵℯ ℒℴѵℯ….ℒℴѵℯ ℒℴѵℯ
ℒℴѵℯ ℒℴѵℯ ℒℴѵℯ ℒℴѵℯ ℒℴѵℯ
.ℒℴѵℯ ℒℴѵℯ ℒℴѵℯ ℒℴѵℯ ℒℴѵℯ
..ℒℴѵℯℒℴѵℯℒℴѵℯℒℴѵℯℒℴѵℯ
……ℒℴѵℯℒℴѵℯℒℴѵℯℒℴѵℯ
……..ℒℴѵℯℒℴѵℯℒℴѵℯ
…………ℒℴѵℯℒℴѵℯ
……………ℒℴѵℯ

: .ıȽı.——√¤Ƚɥɱ£——.ıȽı.
: ▄ █ ▄ █ ▄ ▄ █ ▄ █ ▄ █
✿⊰ : ɱȋñ- – – – – – – – – – -●ɱå× ✿⊰-.▀██▀
──██────(▒)(▒)
──██───(▒)()(▒)...
─▄██▄▄█─(▒)(▒)..
───.───▄███▄...
───.──███─███─(▒)(▒)
───.──▀██▄██▀(▒)()(▒)
───.────███───(▒)(▒)
───.─────── ▀██─██▀
───.──────── ██─██─(▒)(▒)
───.──────── ▀█▄█▀(▒)()(▒)
───.──────────▀───(▒)(▒)
───.────────────██▀▀▀█
───.──(▒)(▒)──────██▄█──(▒)(▒)
───.─(▒)()(▒)─────██▀█─(▒)()(▒)
───.──(▒)(▒)──────██▄▄▄█(▒)(▒)

ŦŔĨĔŃĎŚ ŴĔ МĂĎĔ ŤĤĨŚ ĞŔŐÚР ŦŐŔ ĂĹĹ ŐŦ ŐÚŔ
ŚŴĔĔŤ ŦŔŃĎŚ ŚŐ
ĶĨŃĎĹŶ РĂŔŤĨČĨРĂŤĔ ŤŐ МĂĶĔ ŤĤĨŚ ĞŔŐÚР ÚŚĔŦÚĹ
ŦŐŔ ĂĹĹ МĔМβĔŔŚ Ń ÚŔ ŦŔŃĎŚ

■ ■ ■ ĞŔŐÚР ŔÚĹĔŚ ■ ■ ■
■ ŃŐ ŚРĂММĨŃĞ
■ ŃŐ ŔĂČĨŚМ
■ ŃŐ ĨŃŚÚĹŤŚ
■ ŃŐ ĂβÚŚĨVĔ ĹĂŃĞÚĂĞĔ
■ ŃŐ РĔŔŚŐŃĂĹ ĂŤŤĂČĶŚ
■ ŃŐ ĂŤŤĂČĶŚ ŐŃ РŐĹĨŤĨČĂĹ ŐŔ ŔĔĹĨĞĨŐÚŚ ŦĨĞÚŔĔŚ
■ ŃŐ ŦĹŐŐĎĨŃĞ
■ ŃŐ ĨŃČĔŃŤĨVĔ ČŐММĔŃŤŚ
■ ĎŐŃ'Ť ŦŐŔČĔ ŐŤĤĔŔŚ ŦŐŔ ŦŔĨĔŃĎ ŔĔQÚĔŚŤ
■ ĞĨŔĹŚ ĂŔĔ ŃŐŤ ĂĹĹŐŴĔĎ ŤŐ РŐŚŤ ŤĤĔĨŔ ŐŴŃ ĂŃĎ ĂŃŶ ŦĂĶĔ РĨČŚ ĤĔŔĔ
■ ĎŐŃ'Ť ŚĤĂŔĔ ĂŃŶ ĹĨŃĶ
ĨŦ ĂŃŶ VĨŐĹĂŤĔ ŤĤĔ ŔÚĹĔŚ ĤĔ ŴĨĹĹ βĔ ĎĨŚČĂŔĎĔĎ ŦŔŐМ ŤĤĔ ĞŔŐÚР ĨŃŚŤĂŃŤĹŶ.
βĔ βĹĔŚŚĔĎ
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■


ŴĂŔŃĨŃĞ: ĎŐŃŤ ÚŚĔ ĂβÚŚĨŃĞ ŴŐŔĎŚ & ŚРĂМ РĤŐŤŐŚ,
VĨĎĔŐŚ,ŤĤŐÚĞĤŤŚ & ĎŐŃ'Ť ŦĨĞĤŤ ĨŃ ŤĤĔ ĞŔŐÚР ŤĤĂŃĶŚ