Xóm The Pride

Chỉ dành riêng cho cư dân The Pride,

Cùng nhau xây dựng một cộng đồng văn minh, hòa thuận.

Các thành viên join Xóm đề nghị Join Hội khách hàng Pride trước và báo căn ở link dưới để chắc chắn là thành viên ngôi nhà The Pride nhé.

Mọi mua bán, giao dịch đề nghị các thành viên sang trang Hội Khách Hàng The Pride để tránh loãng Topic.
https://www.facebook.com/groups/ThePride.AnHung/?ref=ts&fref=ts