Yamaha R3 Club Thailand

พูดคุบกันได้ที่นี่ครับ
ในนี้มีทั้ง ทีมงาน สื่อต่างๆ และสำนักแต่ง ค่อยให้ครับรู้อยู่มากมายครับ
สำหรับสมาชิก R3 Club Thailand