Liên Minh Huyền Thoại

--- Welcome to Liên Minh Huyền Thoại ---
-------------------------♥--------------------------
⚠ BAN vĩnh viễn các trường hợp gây war, đăng bài viết không liên quan tới liên minh hay hõi ngu bla bla
⚠ BAN vĩnh viễn các thành phần mua bán acc, quãng cáo page, web, group cũng như các thễ loại linh tinh khác
⚠ BAN vĩnh viễn các thánh cày thuê, xóa sđt email, code
⚠ BAN vĩnh viễn các thánh phân biệt 9x, 2k
Thân ♥