Hội Những Người Yêu Nước Chống Phản Động

NỘI QUY CHUNG:

1. Không xúc phạm đến Chủ tịch Hồ Chí Minh, thân sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, những người có công với cách mạng, các vị lãnh đạo Đảng và Nhà nước (đương chức).
2. Không đưa các dẫn chứng bằng các thông tin từ blog các nhân hoặc các trang mạng không chính thống, không lấy hình ảnh từ nước ngoài để vu khống, xuyên tạc tình hình đời sống trong nước. Không đưa ra thông tin sai lệch nhằm vu khống, xúc phạm người khác.
3. Không được lấy Quốc kỳ (cờ đỏ sao vàng) để phỉ báng hoặc dùng photoshop chỉnh sửa, thêm bớt vào mục đích đã kích.
4. Không được xúc phạm phỉ báng đến các tôn giáo cũng như các vị đứng đầu tôn giáo trong xã hội. Không được chia rẽ vùng miền. Không được xúc phạm các các dân tộc khác như Kinh, Thái, Mường,....
5. Không nói tục, sử dụng các từ ngữ, hình ảnh thiếu văn hóa, truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy.
6. Không được xúc phạm đến danh dự, nhân phẩm các thành viên khác. Đặc biệt là admin.
7. Không post các bài quảng cáo, phim ảnh đồi trụy, lừa đảo, tán gẫu.
8. Không được spam trong group. Bất kỳ thành viên nào đăng quá 3 bài trong 30 phút hoặc cmt bằng hình ảnh và văn bản (cùng 1 nội dung) liên tục điều được xem là spam.
9. Không được sử dụng teen code
10. Không được chặn nick admin.

* Biện pháp xử lý:
- Vi phạm lần 1: nhắc nhở và xóa cmt hoặc topic.
- Vi phạm lần 2: xóa cmt hoặc topic và chặn nick 15 ngày.

Ngoài ra, nếu xét thấy vi phạm đó là nghiêm trọng admin có quyền ban nick vĩnh viễn.