Youtube Marketing Việt Nam

Cộng đồng chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm Online Video Marketing trên Youtube. Cập nhật xu hướng Youtube Marketing hằng ngày. Fanpage: http://www.facebook.com/YoutubeMarketingVietnam