Ερασιτεχνική Φωτογραφία -Aamateur Photography

Δημοσιεύστε φωτογραφίες που τραβήξατε εσείς και τα δικά σας πρόσωπα. Σχολιάστε τις δικές σας, αλλά και τις φωτογραφίες άλλων μελών της ομάδας μας. Οι φωτογραφίες που ανεβάζετε θα πρέπει να είναι δικές σας, καλό είναι να έχει και το ονομά σας. Η Ομάδα δε φέρει καμιά ευθύνη για την ανάρτηση κλεμμένων φωτογραφιών.
Γνωριστείτε και ανταλλάξτε ιδέες, τεχνικές, και κόλπα που αφορούν την φωτογραφία.Προσοχή παρακαλώ, όλα τα μέλη της ομάδας μας να ανεβάζουν έως τρείς ( 3 ) δημοσιεύσεις ημερησίως. Μπορείτε αν θέλετε, να βρείτε στο αρχείο της ομάδας βοήθεια για να βάλετε το όνομα σας στη φωτογραφία σας, καθώς και απλές διορθώσεις.
Σας ευχαριστώ..Και ΟΧΙ διαφημίσεις..!
Post pictures you took you and the people you care. Please comment on your own, but the photos of other members of our team.
Photo you upload must be yours. The Group has no responsibility if a member /s uploads stolen photos.
Introduce yourself and share ideas, techniques, and tricks on photography.
Attention please, all members of our team to raise up to three (3) posts daily.!