ACK Wellington

Die ACK Wellington is deel van Jesus Christus se kerk in Nieu-Seeland!

Ons is gelowiges vanuit verskillende kerklike agtergronde, met verskillende dogmatiese tradisies en oortuigings. Ons aanbid en dien die Here saam in 'n geloofsgemeenskap sonder enige teologiese spanning, menslike oordeel en ’n kritiese gees.

Terwyl daar ruimte gebied word vir diversiteit, verskeie denkrigtings en elkeen se eie pad met God gebied word, gaan dit vir elke gelowige om 'n verhouding met God deur Jesus Christus en die leiding van die Heilige Gees.

Verder gaan dit oor verhoudings tussen medegelowiges en in ’n verhouding met mense in die breëWellington gemeenskap.