‫ادبیات استان هرمزگان‬


مرامنامه گروه :

اعضای حاضر در گروه و دوستانی که بعدا به ان خواهند پیوست ملزم به رعایت نکات زیر به عنوان مرامنامه گروه هستند تا کار گروه به درستی پیش رفته و باری بر دوش اعضا نشود.

هدف از تاسیس این گروه فعالیت اطلاع رسانی و به اشتراک گذاری و معرفی آثار و تولیدات شاعران و نویسندگان استان هرمزگان می باشد ( کسانی که محل تولدشان ویا شروع فعالیتشان هنریشان از فضای ادبی استان هرمزگان می باشد) در فضای آزاد و خارج از هر نوع جبهه گیری.

هر نوع استفاده تبلیغاتی برای شخص،گروه،حزب،دسته و یا رسانه به جز آثار شاعران و نویسندگن استان هرمزگان ممنوع می باشد و توسط مدیر گروه حذف می گردد.


هرنوع توهین، افترا، استفاده از کلمات سخیف و رکیک و فارغ از فضای ادب و احترام از گروه حذف خواهد شد و عضو انجام دهنده این عمل از گروه حذف خواهد شد.


چنانچه با قبول مرامنامه بالا خود را عضو گروه ادبیات هرمزگان می دانید با فرستادن یک پیام برای ادمین گروه در خواست عضویت نمائید .

* این مرامنامه برداشتی بود از صفحه شاعران و نویسندگان ایران

امید است با فعالیت شما دوستان عزیز ادبیات هرمزگان را درست بشناسیم