Kiếm tiền trực tuyến

Quy định để đời dành cho member!
+ Tuyệt đối nói không với sex, câu view, câu like. Mem nào sai quy định ngoài việc ban khỏi group còn được report 1 gậy.
+ Tuyệt đối nói không với lừa đảo, các bài viết liên quan đa cấp, các bài viết lừa đảo làm bằng đại học giả các thể loại.
+ Tuyệt đối không spam cùng 1 nội dung trong nhiều post.
+ Cho phép đăng bài mua bán, rao vặt tuân thủ các quy định trên.