ADS, SELL, SWAP and MORE

-BAWAL ANG BASTOS
-BAWAL MAKIPAG AWAY
-BAWAL ANG SCAMMER
-BAWAL ANG BOGUS BUYER

POST LANG NG POST
ADD KAYO NG IBA PANG MEMBERS PARA DUMAMI TAYO