Google Adwords Việt Nam

Bạn có câu hỏi về Google Adwords , hãy cứ việc hỏi, đừng giấu dốt và đừng có NGẠI.

Bạn có thể chia sẻ kiến thức Google Adwords, nếu điều đó làm bạn vui. Bạn có thể dẫn LINK về WEB của bạn, nếu đó là bài chia sẻ hữu ích.

Cuối tháng sẽ có phần quà tặng dành cho bạn nào tích cực hoạt động cho NHÓM, có thể là hiện vật hoặc tiền mặt.

Bạn có quyền NẰM VÙNG không đóng góp, chỉ cần bạn IM LẶNG.

Tuyệt đối không mở bài viết QUẢNG CÁO, trừ đội ngũ BQT chấp nhận. SAI, loại khỏi NHÓM.

Bạn có thể QUẢNG CÁO nếu người viết đầu tiên đặt ra câu hỏi, tất nhiên câu hỏi không được khác ngoài chủ đề về GOOGLE.

Tuyệt đối không CHÊ BAI, DÌM HÀNG bất cứ ai.SAI, loại khỏi NHÓM.

Tuyệt đối không đăng những bài khác chủ đề về Google & Adwords. SAI, loại khỏi NHÓM.

Cảm ơn mọi người, mong được sự ủng hộ từ các bạn, thân !