‫راه صحابه‬

السلام علیکم خدمت همه شما دوستان عزیز و گرامی که در این گروپ هس...تید،
دوستان عزیز خودتان بهتر میدانید این گروپ برای گذاشتن پست های اسلامی طبق قـــرآن وسنت میباشد.
بناً عزیزان، هر گروپ از خودش قوانین خاص دارد و این گروپ ما هم از خودش قوانین دارد که برای شما به عرض میرسانم.
1- توهین به اعضای گروپ = Delete + Block از گــــــروپ
2- پست های اختلافی مذاهب= Delete + Block از گروپ
3-پست های که تقاضای کمنت ولایک کرده باشد= Delete + Block از گروپ
4-پست های نظرخواهی ویا هم رای گیری به شماره و یا حروف 1،2،3 A ,B = Delete + Block از گــروپ
5- پست های تبلیغات و اعلانات که غیر اسلامی باشد بار اول اخطار و برای بار دوم ازگروپ = Delete + Block
6- پست های شرکی = Delete + Block از گروپ
7- نشر پست های توهین به اسلام از طرف دیگران، در گروپ = Delete + Block از گروپ
8-پست های سیاسی خارج از دایره اسلامی = Delete از گروپ
9- پست کردن موارد تکراری = Delete از گروپ
10- پست کردن عکس های مبتذل =Block +Delete از گروپ همراه با خود شخص
تشکر و سپاس از همه شما دوستان خوب و عزیز گروپ
وهمچنان باگروپ خویش همکار باشید تا دراستای دین خدمت کرده باشیم.