Global Atimonanin

Ito ang tambayan ng lahat na ipinanganak at lumaki sa Atimonan, Quezon, Philippines, at sa ngayun ay nakahayun iba't ibang sulok ng daigdig. Ang layunin ng GA ay upang pagbuklurin uli ang mga magkaka-klase, magkakamag-anak, dating magkakakapit-bahay at magkakababayan para sa ika-uunlad ng Atimonan.Ano mang usaping pangasariling layonin ay di po pinapayagan.