Айляк cycling

На всички карания задължително се носи каска. Нямате каска = няма да карате с нас. Човек не се изоставя в планината.
Осигурете си работещ телефон по време на цялото каране. Силно препоръчително е да си носите вода и нещо за бърза енергия (например вафла, шоколад или плод).
http://ailyak.org/