Anime and Mangaka Community (AKUMA)

Member @KuMa

HELL SEASON (NARASETSU)
Zenitha Nemikaze
Maverick Kunisaki ( On-Off)
Yuko Nagisa
Scarlet Hasegawa ( On-Off)
Sen Kazuo
Aiko Hinamori
Hikari Sasame ( On-Off)
Hatory Tanaka ( On-Off)
Kein Balasick ( On-Off)

Trash @KuMa Cross

¤ Taichou : Sesshouta Zenimaru Tsuyoi
¤ Daijin : Chiharu Yayoi
¤ Sekretariat : Sen Kazuo
¤ Prom Data : Noa Kagetora
¤ Invander : Naranai Yuuhi
∞ Militari Caste
∞ Yhoichi Kageru
∞ Sekai Taiho
¤ Naomi Yoshinaga
¤ Batalion

NARAKU
o Shin Ryuga
o Eureka
o Himawari Takarai
o Yurika
o Saitaro Hades
o Kojiro Hyuga
KYOUKI
o Uchiha Smilerby
o Itsuki
o Zhicka Hotaru
o Ryuki
o Hikaru Thoushiro Reda
o Wianido Sousuke
WAKOU
o Haruka Kanata
o Shizuka
o Kazamatsuri Kuchiki
o Afurian Naoki
o Vikyo Hideaki
o Tsunade Chan
SHUURAN
o Ken Uzumaku Hyuga Nara
o Yuichi
o Jang Deon Nadirez
o Tier
o Yozakura Geoshi
o Kimhanna Karin
REDAN
o Niarea Inaou
o Hikaru Hitachiin
o Kyoshiro Mibu
o Hanajime
o Yuka
o Yui Akegari
BOUSHON
o Cleo Felix Madara
o Yuki Shinodami
o Takahashi Yaiba
o Kaito Kid
o Reikho Yoshimono
o Monkey D Ruffi
SAKUBOU
o Yukimo Najika
o Ryohara Kanbe
o L
o Ugikaru
o Kaoru Kasuga Arihyoshi
o Kirara
SOUSHITSU
o Lee Vena
o Kaede Itsuki
o Yuzuru
o Yuna Yukikato
o Isashi Zaraki
o Pain
o Karin
o Yuki Cross
KYUUSAI
o Yunroku Kagemia
o Yoshimori Sumimura
o Uchiharu no Sakura
o Hongo Kanata
o Hiryu Dey’Art
o Uzumaki Nami
KETSUI
o Kaede Rukawa
o Ai Mori
o Hyosoka
o Aiko Hinamori
o Reira Motochika
o Katana
o Aoyama
BIJIN
o Techimada Ichiko
o Sora Yamato
o Senji Nagatomo
o Katsuya
o Kokoro Zhoya
o Kaoru Kasuga Raikatuji
SEKAI
o Asahina Mikuru
o Sonic Syndicat
o Yukimura
o Koojiro Hyuga
o Sephirot
o Saikuza
¤ Delegashi Hana
o Shiki
o Hwang Hyun
o Nana
o Anisa
o Kujira
o Gyuri
o Haruna
o Shiro(30/7)


Arigatou