Aalborgs Kaserners Veteran Panser- og Køretøjsforening

Kun for medlemmer af
Aalborg Kaserners Veteran Panser og Køretøjsforening.
Forenings formål er at indsamle, restaurere, vedligeholde og bevare militærhistorisk materiel, samt formidle dets historie herunder specielt bælte-, hjul- og hestekøretøjer, samt andre effekter, der i tidens løb har været i brug ved Aalborg Kaserner.
Se mere på www.akvpk.dk