AWS Vietnam

Meetup: www.meetup.com/aws-vn/
FB: www.facebook.com/groups/amazo...nwebservicevietnam
Join Slack: https://aws-vn.herokuapp.com/
Join Skype: https://join.skype.com/HKsh5gkydRKe
Slideshare: http://www.slideshare.net/AWSVN/presentations

Chia sẻ hands-on experience, hỗ trợ giải quyết các khó khăn, tư vấn các use cases và giúp đỡ training lấy AWS Certifications
-- Powered by AWS Certified guys --
-------------------------------------------------
Lưu ý: Không post tin tuyển dụng, bán hàng, spam tại group. Vi phạm xóa không lý do.