Apusenii Verzi - low-impact lifestyle

« Apusenii Verzi » - low-impact lifestyle
« Apusenii Verzi » – stil de viata cu impact redus
www.apuseniiverzi.org
http://apuseniiverzi.org/index.php

(Engl) "Low-Impact Development" Apuseni Verzi
with a combination of land-based livelihoods carbon-neutral building which blend into the landscape and a positive contribution to society.

(Ro) "Dezvoltarea impactului redus" Apuseni Verzi
cu o combinaţie de teren - mijloace de existenţă pe baza de carbon- clădiri pasive care se integreaza in peisaj şi o contribuţie pozitivă pentru societate.

(Engl) It's a proposal for a new settlement having in the center area, eco-smallholdings, a campsite and a building for the common activities, the Residential area developing around the area Center. The all area is sited in this moment on 12 Hectares of mixed pasture and woodland, on the Nadastia village, Alba county, 45 km to the Alba Iulia city, 145 km from Cluj Napoca, in Transilvania/Romania.

(Ro))Este propunerea pentru o nouă aşezare avand in zona centrala, eco-mici spatii de productie, o zona de camping şi o clădire pentru activitati comune, zona Rezidentiala, dezvoltandu-se in jurul Centrului asezarii. Intreaga zona este acuma situata pe 12 hectare de păşuni şi păduri mixte de lângă satul Nadastia, jud. Alba, la 45 km de municipiul Alba Iulia, 145 km de Cluj Napoca, in Transilvania/Romania.

www.apuseniiverzi.org
http://apuseniiverzi.org/index.php


(Ro) Povestea in poze si video/(Engl) The story in pictures and video:

1. http://edenapuseniiverzi.blogspot.com/p/ecovillage-apusenii-verzi.html

2. http://www.facebook.com/groups/apuseniiverzi/photos/

3. http://www.youtube.com/watch?v=XCYA8YxEBm4

4. http://www.youtube.com/watch?v=g1Za0jjJot8&feature=related

5. http://www.facebook.com/groups/apuseniimanifestare/