ရခိုင္လူငယ္ရုိ႕စကား၀ိုင္း

✪ ရခိုင္ လူငယ္ေခ်တိ အားလံုးကို ရခိုင္လူငယ္ရို႕ စကား၀ိုင္း က နိန္ ျပီး ေက ႏြီးႏြီးထီြးထြီးနန္႔ အၿမဲတမ္း ၾကိဳ ဆို နိန္ ပါေရ ။ လူၾကီးတိကို လည္း ရိုေသ ေလးစားပနာ အျမဲတမ္းၾကိဳဆိုနိန္ပါေရ။

✰ မန္ဘာ အသစ္ တိ ကို စိစစ္ျပီးမွ လက္ခံလားဖို ႔ျဖစ္ပါေရ ။ အကၽြန္ရို႕ ျဂဳေရ ရခိုင္လူငယ္ေခ်တိ အတြက္ ရည္စူး ျပဳလုပ္ထားစြာ ျဖစ္ေတ အတြက္ ေၾကာင့္ ရခိုင္လူမ်ိဳး မဟုက္ေက အဖြဲ႕ ထဲကို မ၀င္စီခ်င္ပါ ။ ေဒသွ်င့္ေရ လူမ်ိဳးစြဲ ေၾကာင့္ မဟုက္ ပါ။ အဖြဲ့ ဧ့ လိုအပ္ ခ်က္ အရ ျဖစ္ပါေရ။ ဘဂၤါလီ ကုလား မူဆလင္တိ၊ အဖ်က္ သမားတိကို ဂရုထဲမွာ လံုး၀ မထားပါ။
➜အေၾကာင္း အမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ တစ္ခ်ိဳ႕ အေကာင့္ တိ မန္ဘာ ၀င္လို႕ မရ ျဖစ္နိန္ေက အက္ဒမိန္ တိကို တိုက္ရိုက္ ဆက္သြယ္ မိန္း ျမန္း ႏိုင္ပါေရ ။

❏ မန္ဘာတိ အနိန္ နန္႕ ရခိုင္အေၾကာင္းအရာတိ ၊ သတင္းတိ၊ ဗဟုသုတျဖစ္စရာတိ၊ နည္းပညာတိ၊ တျခားအေၾကာင္းအရာတိကို အခ်င္း ခ်င္း ၀ီမွ် ဖ,လွယ္ ႏိုင္ပါေရ ။
❏ကဗ်ာတိ ၊ ေဆာင္းပါတိ၊ ဟာသတိ ကိုလည္း တင္ႏိုင္ပါေရ။ ၀ီမွ် ႏိုင္ ပါေရ။ အယူအဆတိ ၊ သေဘာထား အျမင္တိ၊ ေ၀ဖန္ခ်က္တိ၊ တိကိုလည္း ကိုယ့္အျမင္နန္႕ကို လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ေဆြးေႏြးႏုိင္ပါေရ။
➜ စာတင္ေရ အခါ မာ ရခိုင္ စာပီ ရခိုင့္မူဟန္ ကို သံုးနွဳန္း ဖို႕ ျဖစ္ပါေရ ။ ဗမာစာပီ နန္႕မူဟန္ကို မသံုးစီခ်င္ပါ။
အကယ္လို႕ မတတ္သာလို႕ ထည့္ရေက ေဂါင္းစဥ္ ကိုျဖစ္စီ အညႊန္းကိုျဖစ္စီ ရခိုင္ပိုင္ ရီးလို႕တင္ပီးပါ။

➜ ဆဲဆိုစာတိ ၊ ရုိင္း စိုင္းေရ ညစ္ ညမ္း ၾကမ္းတမ္းေရ စာတိ အၾကာင္းအရာတိ၊ ဓာက္ပံုတိကို တင္ခြင့္ ပီး ဖို႔ မ ဟုက္ပါ။ တင္လာေရလူတိကိုလည္း ျဂဳ ထဲက ဖယ္ ယွားလားပါဖို႔။

▉ အကၽြန္ရုိ႔ admin တိအနီ နန္႔ လူငယ္ေခ်တိ ျဖစ္ေတ အတြက္နန္႕ တစ္ခ်ိဳ႕နိန္ရာ တိ မာ အမွားအယြင္းတိ လိုအပ္ခ်က္တိ ဟိကို ဟိပါဖို႕။ ယင္းသွ်င့္တိကို ေထာက္ျပ ေ၀ဖန္ပီးကတ္ပါ။
♦♦ အားလံုးကို ေက်းဇူးတင္ပါေရ ♦♦

ဆက္သြယ္ရန္။
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
⊰⊰≍≍≍≍≍≍≍≍≍≍≍≍≍≍≍≍≍≍≍≍≍≍≍≍≍≍≍≍≍≍≍≍≍≍≍≍≍≍≍≍≍≍≍≍≍≍≍≍≍≍⊱⊱