İstanbul Arel Üniversitesi

Misyonumuz

Kaliteli, profesyonel ve üstün bir üniversite eğitimi vermeyi,
Türkiye'nin sosyal ve ekonomik dönüşümüne katkıda bulunmayı,
Tüm akademik ve idari personeli ile var olan eğitim fırsatlarını daha da ileriye götürmeyi,
Öğrencilerin önlisans, lisans ve lisansüstü düzeyde öğrenme ve başarılarını temin etmeyi,
Maddi olanaksızlıklar nedeniyle zor durumda olan başarılı öğrencilere eğitim olanağı sağlamayı,
Türkiye'nin başlıca eğitim, ekonomik, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarına cevap vermek amacıyla hem ülke içinde hem de uluslararası düzeyde araştırma ve burs kapasitesini arttırmayı,
Uluslararası ve küresel anlamda araştırma ağı kuran ve bu ağla uluslararası tanınmış üniversitelerle ortak projeler gerçekleştiren bir üniversite olmayı amaç edinmiştir.

Vizyonumuz

Ülkemizi dünya ülkeleri arasında layık olduğu saygınlığa ulaştırmanın tek yolu olan, gençliğimize çağdaş ve uluslararası akademik standartlarda yükseköğretim hizmeti vermeyi ilke edinen İstanbul Arel Üniversitesi, Atatürk İlke ve İnkılâplarına bağlı; laik, demokrat ve sosyal hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’nin varlığına inanmış, ulusal değerlere sahip, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açık, araştıran, küresel düşünebilen, evrensel değerlere saygılı gençler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Facebook: http://facebook.com/areledu
Twitter: http://twitter.com/areledu
Youtube: http://youtube.com/areledu