ภาพธรรมชาติ & ธรรมะดีดี

หลายคนไม่มีเวลาที่จะออกไปสัมผัสธรรมชาติ...ตั้งใจว่าจะถ่ายภาพนำมารวบรวมทำเป็นห้องแสดงภาพ (gallery) ในหน้าเพจนี้..บางภาพที่ข้าพเจ้านำมาวางไว้..หรือเพื่อนๆ นำมาวางไว้ในที่นี้..อาจไม่สวย..แต่ด้วยความบริสุทธิ์ใจว่าทุกคนที่นำภาพมาลงในที่นี้ถ่ายมาเองทุกภาพไม่ได้ละเมิดลิขสิทธิ์นำภาพผู้อื่นมาเผยแพร่...กรณีนำมาจากที่อื่นก็ให้เกียรติแก่ผู้เป็นเจ้าของโดยระบุชื่อหรือเว็บผู้เป็นเจ้าของด้วยเสมอ.....อาจมีข้อความข้อคิด หรือข้อธรรมประกอบภาพบ้าง...ขอให้ถือว่าทุกท่านเป็นเจ้าของกลุ่มเพจนี้ ...ร่วมกันแบ่งปันสิ่งดีๆ แก่กัน...