Mobi Army II Bán EXP Rồng , Up Lv Uy Tín

+ADMIN chính thức của GR:
- Nguyễn Phong ( nhận gdtg,bán nick ,up lever)
Số Điện Thoại Của AD : 01234046668
==>> anh em mới vào gruop like pài ghim và đọc kĩ trước khi gd
TUYỂN ADM GDTG, UP LV THUÊ, NHẬN W.S AVT