Asphalt 8 Video Race

- Asphalt 8 Video Race là một nhóm để tất cả các tay đua giỏi nhất chia sẻ video của mình, và chia sẻ cho tất cả các game thủ kinh nghiệm và nhiều hơn thế bạn sẽ nhận lại được những điều góp ý để cho tay cơ được nâng cao.
- Asphalt 8 Video Race is a group for all the best riders to share their videos, and share all gamers and more experienced you will receive suggestions for things to be raising their hand.