Astral Projection Indonesia

Tuhan pencipta alam semesta raya telah menciptakan manusia sebagai mahluk paling sempurna diantara semua ciptaan-Nya. Bahkan, malaikat pun diperintahkan-Nya untuk sujud kepada manusia. Hal ini pula yang membuat iblis musuh sejati umat manusia sepanjang masa merasa cemburu dan protes atas penunjukkan manusia sebagai khalifah di muka bumi yang pada akhirnya membuat iblis memutuskan untuk menjadi pihak oposisi dan bersumpah untuk membawa serta anak cucu Adam bersama mereka kedalam api neraka...
Keputusan Tuhan untuk menjadikan manusia sebagai khalifah tentunya bukan tanpa alasan. Manusia merupakan gabungan antara hawa nafsu serta ketaatan. Manusia juga memiliki banyak sekali anugrah tak terkira dalam dirinya dan itu hanya dapat disadari oleh manusia yang mempunyai kesadaran spiritual yang hanya dapat dicapai melalui suatu usaha untuk mencari serta memahami jati dirinya dihadapan Tuhan serta hubungan dirinya dengan sesama dan alam semesta raya...
Salah satu aspek spiritual yang ada dalam diri manusia adalah mental serta jiwa. Perwujudan dari jiwa manusia inilah yang kemudian melahirkan penilaian baik dan penilaian buruk...
Nah, hal itulah yang melandasi kami untuk membuat group ini. Yaitu sebagai wahana atau tempat untuk berbagi ilmu serta pengalaman spiritual khususnya mengenai Astral Projection dan hal-hal yang masih berhubungan erat dengannya...
Group ini hanyalah sebuah sarana untuk berbagi pengalaman dan bukan kompetitor dari group-group serupa serta bukan pula tempat untuk saling menyombongkan diri. Kita semua adalah sama disini, kita semua belajar disini dan kita semua murid disini yang sedang berguru pada pengalaman...
Itulah sedikit mukadimah yang dapat kami sampaikan, untuk selanjutnya kami persilahkan bagi seluruh rekan-rekan yang telah bergabung menjadi member disini untuk belajar bersama kami dan kita semua...
Salam... :)
----- Seluruh Pengurus -----