Cộng đồng Asus (Fonepad, Zenfone, Memopad, Padfone)

Nhóm lập nên với mục đích giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm giữa các anh em đang sử dụng các sản phẩm di động của Asus như Zenfone, Fonepad, Memopad, Padfone ...
Nhóm hoạt động dựa trên tinh thần hòa đồng, hết mình chia sẻ, lành mạnh, đem lại lợi ích cho tất cả mọi người :)