- Hội Những Người Chơi Au - Hải Dương - ³º² -

- Hội tụ mem chơi AUDITION khu vực HẢI DƯƠNG & Các bạn nơi khác có cùng đam mê AU ~
Nơi các bạn chém gió.
Nhưng hãy tôn trọng nhau để tránh chửi nhau gây mất đoàn kết
- Mọi thắc mắc & Nội Quy Groups trao đổi tại:
https://www.facebook.com/groups/au.hd302/permalink/705379586174636/
Thân ái !!~