Hội chơi game Au Mobile >"<

Ngày thành lập: 13/12/2013
Nhóm giao lưu, kết bạn, chia sẻ kinh nghiệm, thủ thuật hay về game.
Nhóm chiêu mộ tất cả các ace chơi game Au Mobile trên cả nước, không phân biệt vùng miền!
Các bạn mới tham gia vui lòng đọc nội quy post bài tại đây:
https://www.facebook.com/groups/aumobile/permalink/235535213309216/