‫عکس جاسک‬

معرفی گروه و قوانین :

به اشتراک گذاشتن عکس هایی از جاسک که با موبایل و دوربین میگیرید با موضوعات مختلف

هدف از ایجاد این گروه معرفی مناطق زیبا جاسک است که نقاط گمشده زیبایی دارد که شاید شما این مکان ها را ندیده اید


قوانین ساده گروه:
در این گروه فقط عکس های منطقه جاسک به اشتراک گذاشته میشود

هرگونه عکس های فانتزی(بازیگر.خودرو. اکشن. طبیعت دیگر نقاط و.... ) پاک خواهند
اخبار و داستان .جوک مطالب جدید و.... پاک خواهند شد

بهتر است عکس را با نام عکاس معرفی کنید

در صورت انتقاد وسوال .آن را در قسمت نظرات
بنویسید