BAKİMDER (BAKIRKÖY İMAM HATİP LİSESİ MEZUNLARI VE MENSUPLARI DERNEĞİ)

Misyonumuz

Bakırköy İmam-Hatip Lisesi Mezunları Mensupları Derneği (BAKİMDER) Olarak, Mezun Ve Mensuplar Arasında Güçlü Bir İletişim Sağlayıp Verimli Bir Birliktelik Oluşturarak Dini Ve Vicdanı Hür Nesillerin Yetişmesine Vesile Olmayı; Bununla Birlikte Öğrencilerimizin Zihninde İnsana, Düşünceye, Özgürlüğe, Ahlaka Ve Kültürel Mirasa, Saygıya Dayanan Bir Kimlik Anlayışının Yayılmasına Katkıda Bulunmayı Kendisine İlke Edinmiştir.

Vizyonumuz

İmam-Hatip Mezunları Ve Mensuplarının Kültürel Mirası Değerlendirebilen, Yaşanan Hayatı Yorumlayabilen, Problemlere Çözüm Üretebilen Bireyler Olabilmesi İçin Okulumuzun Ve Derneğimizin İşlevselliğini En İyi Duruma Getirerek, Karşılaşılabilecek Problemleri En Aza İndirmek Temel Vazifemizdir.

Hedeflerimiz

Başta Bakırköy İmam-Hatip Lisesi Mezunları Ve Mensupları Arasında Karşılıklı Yardım Ve Dayanışmayı Sağlamak; Sosyal, Kültürel, Ekonomik, Psikolojik Sorunlarını Ortaya Çıkararak Bu Yönde Çalışmalar Ve Araştırmalar Yapmak, Çözüme Ulaştırmak İçin Gerekli Çabayı Sarf Etmek, Üyeler Arasındaki Birliği Sağlamak, Okulumuz İle Manevi Bağları Devam Ettirmek, Kanunlar Çerçevesinde Bütün Haklarını Korumak, Mezunlarına Akademik Kariyer Temin Edebilmek Üzere Üniversite Ve Yüksek Okullara Devam Haklarının Teminini Sağlayacak Çalışmalarda Bulumak, Resmi Kurum Ve Kuruluşlar Karşısında BAKİMDER’in Ve Üyelerinin Haklarını Korumak; Kardeş Kurumlarla Ortak Çalışmalar Tertip Etmek, Çeşitli Kurslar, Eğitim Seminerleri, Paneller, Konferanslar Ve Benzeri Toplantılar Düzenleyerek Üyelerinin Eğitimin Her Kademesindeki Tüm Öğrencilerin Ve Vatandaşların Eğitim Ve Kültür Seviyelerinin Artmasına Katkıda Bulunmak, Dini, Ahlaki, Milli, Siyasi, İktisadi, İçtimai Her Konuda Yayın Yapmak Temel Hedeflerimiz Arasındadır.