Israel Beiteinu - Kfar-Saba

שבוע במחנה לריקודים ספורטיבים של אנה אהרונוב ודני יוחטמן בפנימיית אונים כפר-סבא. יוש גם תרומתי הקטנה בעזרה לארגון האירוע. תודה לאנה ודני המקסימים !!! וגם לועד ההורים של הבית ספר לריקודים שתורמים כל מה שאפשר גם לילדים וגם לענף ספורט הנפלא הזה. אני מקווה שאנו נוכל לגרום לכך כפר-סבא תהפוך להיות מרכז לקידום ריקודים ספורטיבים בארץ. אני חושב שתקציב שיחסכו על אחד או שניים כדורגלנים גרועיים יספיק למימון של התקדות ונסיעות לתחריות של זוגות נפלאים אשר יכולים חייצג אותנו בגאווה בארץ ובחו"ל. מי שמעוניין ביותר תמונות ופרטים https://www.facebook.com/pages/DanceRoom/506665122695707