Games Beta Windows Mobile

ĐỌC BÀI GHIM KÈM MÔ TẢ TRƯỚC KHI VÀO NHÓM.\n ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤\n -khi các bạn gom mail xong có thể tag ADmin hoặc ADDmail của nhóm vào (sẽ add nhanh hơn).\n -khi các bạn cmt mail không được quên thêm dấu ; ở phía sau mail. Những trường hợp mail không có dấu ; các ADmin sẽ bỏ qua mail đó.\n ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤\n -không spam trong nhóm\n -không đăng những văn hóa phẩm đồi trụy vào nhóm, tất cả các trường hợp đăng ảnh văn hóa phẩm đồi trụy sẽ bị block ngay lập tức.\n -không cmt hối thúc\n -không cmt gây gỗ\n -không dùng những từ ngữ xúc phạm mọi người trong nhóm.( điều là công dân việt nên xin mọi người hãy tôn trọng nhau).\n -không quảng cáo cho nhóm khác\n -không bán hàng trong nhóm\n -không cmt mail vào những toppic giải đáp\n ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤\n Vì một nhóm phát triển vững mạnh.\n ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤\n Nhóm ADmin:\n -Nguyễn Mạnh Cường\n https://www.facebook.com/NguyenManhCuong1410\n \n -Nam Huỳnh\n https://www.facebook.com/namhuynh.wind\n \n -Trần Vũ Đông\n https://www.facebook.com/vudong.tran\n \n -Lưu Hải Đăng\n https://www.facebook.com/haidang.luu.94\n \n -Vinh Nguyễn\n https://www.facebook.com/cui.nhock\n \n -Minh Nguyễn\n https://www.facebook.com/profile.php?id=100007075456195\n ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤\n Nhóm Mod ADDmail:\n -Phan Còii\n https://www.facebook.com/profile.php?id=100007678995304\n \n -Minh Trí\n https://www.facebook.com/tri.la.3\n \n -Hoàng Thịnh\n https://www.facebook.com/thinh.hoang.3990\n \n -Phúc Nguyễn\n https://www.facebook.com/profile.php?id=100007109592622\n \n -Tiên Lão\n https://www.facebook.com/namjackerboy\n ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤