HỘI SỮA MẸ (Bé Tí Bú Ti)

HỘI SỮA MẸ là cộng đồng để chúng ta học hỏi, trao đổi kiến thức và kinh nghiệm nuôi con sữa mẹ!

Đồng hành bởi chuyên gia tư vấn sữa mẹ Lê Nhất Phương Hồng cùng các admin Minh Nga Nguyen, Trình Tuấn, Cáo Em, Macava Huyền, Quỳnh Chi, Hà Lâm, Nguyen Dao, Phu Chau, Fang Lynk và Xena Congchua.
Và chuyên trang kiến thức nuôi con bằng sữa mẹ Betibuti: www.facebook.com/betibuti