СОФИЯ БЕЗ БЛОКАДИ

Групата е за гарантираното право на протести, което не накърнява правата на другите граждани. Групата е против блокирането на пътища и кръстовища, защото така се пречи на нормалния живот на хората, създават се невъобразими трудности за ползващите градския транспорт, особено за възрастните и хората с увреждания. Групата е против това протестните действия да се изразяват във вдигането на шум в близост до жилищните сгради със средства, които се използват на футболни мачове. Групата е против това протестите да продължават след 22.00 ч.
Групата е за спазването на законите.