Kritiske interessenter i Nykredit og Totalkredit

Har du lån i Totalkredit / Nykredit, Realkredit Danmark eller en... helt tredje kreditforening? Er du utilfreds med gebyrændringer, som kunderne ikke har indflydelse på? Er du i tvivl om, hvorvidt bidragssatser bør være fri? Her er vi samlet og taler med én stemme!

Vi er mange, der er klemt af de varslede bidragsforhøjelser nu og her. Stigninger i sådan en størrelse vil skabe præcedens i branchen, og alle de andre vil sandsynligvis følge efter. Det er derfor ALLES kamp.

HVAD HAR VI OPNÅET?
Der er sket meget på kort tid, og det er med dette fredelige folkelige oprør lykkedes at skabe omtale af, hvordan banker og realkreditinstitutter nærmest er vokset sammen, hvordan der stort set ikke eksisterer konkurrence på markedet, og hvordan låntagere pga. enorme gebyrer er bundet til deres realkreditselskab.

Det er lykkedes med denne gruppes pres at:
1) Få regeringen til at nedsætte et hurtigtarbejdende udvalg, der skal se på, hvordan konkurrencen kreditselskaberne imellem kan forbedres.
2) Få skabt en enorm interesse hos alle landets medier. De er kogt over med nyheder om Totalkredit / Nykredit. Og gruppen har været omtalt hele tiden.
3) Tvinge bankerne til at skabe lidt mere konkurrence.
4) Få Forbrugerombudsmanden til at gå ind i sagen om kunder, der uden at blive spurgt eller informeret om ulemperne, er blevet flyttet fra Nykredit til Totalkredit.
5) Få sat fokus på det nærmest ikke-eksisterende demokrati, der burde trives i Danmarks sidste kundeejede realkreditselskab: Nykredit.

Vi har samlet et mediearkiv, hvor du kan læse artikler mm.:
http://fairbidragssats.dk/forside/mediearkiv/

HVAD KAN DU GØRE?
Du kan selv gå i gang med at lægge pres på. Lad fx din bank vide, at du er utilfreds, og at du gerne vil skifte kreditforening. Lad dem forstå, at det også kan betyde, at du vil blive nødt til at skifte pengeinstitut.
Her er listen over dem, du bør kontakte:
1) Klag til din bank!
2) Gør indsigelse overfor stigningen direkte hos Totalkredit:
Skriv til: tk.klage@totalkredit.dk
2a) Du kan ikke benytte pkt. 3, før du får afslag på pkt. 2.
3) Klag til Realkreditankenævnet
(http://www.ran.dk/klageformular.asp?p=8&hm=7)
4) Klag til din lokale ”medlemsvalgte” repræsentant i Nykredit:
http://fairbidragssats.dk/forside/baggrund/dokumenter/medlemmer-af-nykredits-repraesentantskab-2016/
5) Skriv/ring til din lokale folketingspolitiker
(http://www.ft.dk/Folketinget/findMedlem.aspx)

HJÆLP OS – OG DIG SELV
Meld dig ind i foreningen ”Fair Bidragssats”:
http://fairbidragssats.dk/forside/foreningen/indmelding/

GODE IDÉER ER VELKOMNE
Vi er fyldt med idéer, men er taknemmelige for din gode idé. Gå ind her og skriv, hvad du mener, vi skal gøre: http://fairbidragssats.dk/forside/foreningen/ideer/

Tak fordi, du støtter vores arbejde!

PRESSEKONTAKT
Kontakt os på info@fairbidragssats.dk

Stiftere af gruppen er Anders Sandbjerg Larsen (4056 2891) og Chresten Ibsen (3165 0189). Vi besvarer KUN sms'er