"ՀԵԾԱՆԻՎ+" հ/կ "Bicycle+" NGO

Մասսայականացնելով հեծանվային մշակույթը Հայաստանում` նպաստելու ենք ազգաբնակչության առողջ կենսակերպին, բարձրացնելու ենք քաղաքացիների էկո-գիտակցության մակարդակը, ինչպես նաև բարելավելու ենք հանրապետության էկոլոգիական վիճակը:

We're a group of crazy cyclists! We want to spread and develop cycling movement in Armenia. Bicycle is an ecotransport, so join us and our cycling tours each sunday to different destinations:)))