Cộng Đồng Biker Đăk Lăk

"Cộng Đồng Biker Đăk Lăk" chỉ dành cho ace thật sự đam mê môtô c...ác kiểu. Không phân biệt tuổi - tác, giàu - nghèo, vùng - miền đến với nhau bằng chính sự đam mê !

Quy định các thành viên trong nhóm :

+ KHÔNG đăng chủ đề không liên quan.

+ KHÔNG đăng chủ đề mua bán không có thông tin liên lạc hoặc thông tin sai lệch bao gồm : Số điện thoại và địa chỉ.

+ KHÔNG bình luận, hình ảnh mang tính đả kích, nói xấu, dùng các từ ngữ thô tục.

*XÓA và CẤM vĩnh viễn những thành viên VI PHẠM 1 trong 3 điều trên.