Chợ Biker Racing Boy Online ( Mua Bán , Trao Đổi , Đấu Giá , Chia Sẽ)

Chợ Biker Racing Boy Online ( BikerRCB )
Chuyên Mua Bán , Trao Đổi , Đồ Chơi Kiểng , Phụ tùng xe máy ,Mua bán xe các loại ,

Chú Ý : Không sữ dụng từ ngữ văn tục , chữi nhau ,kích động , mại dâm hoặc chữi Admin :)

Tất cả sẽ được kiểm duyệt chặt chẽ topic nào dính vào 1 số điều nêu trên sẽ bị del và ban nick nếu nghiệm trọng .

BIKER RACINGBOY ONLINE ( Chợ Biker Racing Boy Online )

Pphid Oder ,Mod JK