Bloggers Vietnam

Kênh giao lưu của cộng đồng Bloggers Việt Nam nói chung, không phân biệt tuổi tác, nghề nghiệp...

Tránh tình trạng vào group để spam, sau khi request bạn phải PM cho Ad để được Accept. Những request quá 1 tuần không thấy request sẽ loại bỏ.