Intimate Friend (Khmer_Chat)

សូមគមន៍ការមកដល់ក្រុម Intermate Friend (Khmer Chat)
ខ្ញុំសង្ឃឹមថា...អ្នកទាំងអស់គ្នា នឹងចែកចាយរាល់ពត៌មាន
ដែលទាក់ទងពីរឿងសង្គមខ្មែរឲ្យបានច្រើន ដើម្បី
ជាប្រយោជន៍ដល់សាធារណៈជន ក្នុងសង្គម Facebook... See More