BNI YES - Hanoi South - Vietnam

Hiện giờ BNI YES Chapter đang tiếp tục tuyển và chọn các thành viên cho chapter

Tiêu chí Thành viên:
- Tuổi từ 28+ trở lên (sinh từ 1985 trở về trước)
- Thỏa mãn tiêu chí 3-2-1

Thành viên tham gia:
- các thành viên sáng lập mời, phỏng vấn, duyệt thành viên mới theo tiêu chí 3-2-1, không nhỏ hơn 28 tuổi
- Làm chuẩn, hướng dẫn mọi người làm chuẩn là cách hiệu quả nhất cho thời gian của mọi người và chính mình

KHÔNG với việc chapter có logo riêng, website riêng … vì sẽ mất rất nhiều thời gian lựa chọn và không đúng quy định của BNI

Đủ 25 Thành viên:
Đủ 25, đúng kế hoạch là huấn luyện ra mắt chapter (theo quy trình)