බෞද්ධ රූප එකතුව ! - Buddhist Pictures !

ஜ۩۞۩ஜ

ඔබේ සිත්ගත් සොඳුරු බෞද්ධ රූප අප හා බෙදා ගන්න එක්වන්න... _̴ı̴̴̡̡̡ ̡͌l̡̡̡ ̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ ̡͌l̡̡̡̡_

ඔබලා සියළු දෙනා මෙම Group එක පවත්වාගෙන යාම සදහා ලබාදෙන සහයෝගයට ගොඩක් පින්.....

හොඳට බලන්න අද සමාජයේ ආගමික Group සදහා එකතුවී ඇත්තේ ඉතා අඩු පිරිසකි... නමුත් ම්නිසුන් රාගයෙන් පිනවන සමාජයට කිසිම ප්‍රයෝජනයක් නොමැති Group සදහා දස දහස් ගණනින් එකතු වී ඇත. එවැනි තත්වයක් තුල ඔබලා අප සමඟ සිටීම අපට සතුටක් මෙන්ම ශක්තියකි...

තවද ඔබලාගෙන් කාරුණික ඉල්ලීමක් කිරීමට කැමැත්තෙමු... ඔබලාට හැකිනම් එක් කළණ මිතුරෙකු හො මෙම Group එකට එකතු (Add) කර මෙම Group එක තව තවත්
සාර්ථක කර ගැනීමට උපකාරීවන ලෙස ඉල්ලා සිටිමි...

ඔබ සැමට තෙරුවන් සරණයි....


ஜ۩۞۩ஜ