Buôn Bán - Rao Vặt

Đăng tin buôn bán - rao vặt.
Cấm Spam, quảng cáo các groups, pages khác, cấm đưa link các ứng dụng facebook nguy hiểm, các trang web lừa lấy acc fb, nếu vi phạm banned không báo trước.