Cần tìm bạn trai, bạn gái, OX, BX, Friend...

Quy định:

Bài đăng phải có đủ những thông tin sau: tên tuổi, thông tin liên lạc, đối tượng muốn tìm kiếm, kết bạn, làm quen, ít nhất 1 hình ảnh.

Nghiêm cấm hành vi vô văn hóa, không đúng đạo đức, trái pháp luật.