Internship - Career Opportunities (HCMC)

Định vị mục tiêu: Nhóm tập trung vào sinh viên năm cuối, sinh viên đã tốt nghiệp trong vòng 5 năm.

Định vị khu vực: TP.HCM và khu vực miền Nam

Định vị lĩnh vực: Tất cả các lĩnh vực nghề nghiệp
-------------------------------
Các thành viên của Nhóm mong đợi những Nhà tuyển dụng, Cá nhân có trách nhiệm, uy tín.
-------------------------------
YÊU CẦU CHUNG - THÔNG TIN TUYỂN DỤNG
- Địa điểm làm việc
- Loại hình công viêc: toàn thời gian, bán thời gian hay thực tập...
- Tên và địa chỉ công ty
- Vị trí tuyển dụng
- Mô tả công việc
- Yêu cầu đối với ứng viên
- Chính sách: phúc lợi, lương. thưởng...
- Hồ sơ ứng viên
- Hình thức nộp hồ sơ
- Thời hạn nộp hồ sơ
- Thông tin liên hệ khi có thắc mắc: điện thoại, email...
-------------------------------
- Nhà tuyển dụng, cá nhân nên sử dụng email văn phòng làm việc
- Không yêu cầu ứng viên để lại thông tin trong nội dung phản hồi (comment)
- Trường hợp Nhà tuyển dụng, Cá nhân có thông tin tuyển dụng đầy đủ thông tin trên website thì có thể đặt liên kết hoặc upload file thông tin tuyển dụng lên Nhóm
- Không phải tất cả các thông tin đều được đăng tải. Ban Quản trị nhóm sẽ xét duyệt những thông tin phù hợp để đăng bài
- Chúng tôi lắng nghe tất cả các ý kiến phản hồi để hoàn thiện chính sách của nhóm ngày càng tốt hơn.
- Ban Quản trị sẵn sàng Cấm (ban nick) thành viên tham gia Nhóm trong trường hợp đăng các thông tin: Quảng cáo, xin like, các nội dung không nằm trong mục đích hoạt động của nhóm, các nội dung không phù hợp...