FIVE STAR CLUB

FIVE STAR CLUB : TỰ NGUYỆN VÀ TRÁCH NHIỆM | SÁNG TẠO HIỆU QUẢ | VƯỢT TRỘI BỀN LÂU | CỘNG ĐỒNG ĐOÀN KẾT | LÒNG TIN GIÀU MẠNH - WWW.FIVESTARCLUB.VN
--------------------------------------------
CLB doanh nhân Fivestar là một tổ chức nghề nghiệp của những doanh nghiệp Việt Nam tại khu vực TPHCM.
Nhiệm vụ của CLB Fivestar tập hợp các doanh nghiệp nhỏ và vừa không phân biệt thành phần kinh tế, dân tộc, tôn giáo để kết nối , giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm kinh doanh cùng phát triển và thành đạt bền vững.