... ЧИСТИ ЧУВСТВА ...

Секое задоволство си има своја цена, единствено задоволствата на нашата душа се секогаш ... БЕСЦЕНЕТИ ...