CEO

CEO là nhóm mở cho tất cả mọi người.
Mục tiêu của nhóm:
- Tạo diễn đàn trao đổi về kiến thức quản lý cho tất cả các thành viên;
- Là cầu nối để giải quyết các vấn đề quản lý;

Nghiêm cấm:
- Post nội dung không liên quan đến quản lý, kinh doanh;
- Đăng 01 nội dung mới trùng lặp với nội dung đã có;
- Đăng ảnh ko phải event của nhóm.
- Nghiêm cấm spam các thông tin, dưới hình thức quảng cáo.

Quyền lợi các admin:
Để các admin tích cực tham gia quản trị và taoj quyền lợi cho admin thì admin được quyền pin post 1 bài quảng cáo của mình 1 lần/tháng trong vòng 1 tuần.

Thông tin liên hệ:
JOHNNY TRAN ANH TOAN
Mobile: 0906.332251
Email: [email protected]