Český spolek přátel Izraele

Spolek byl založen v roce 1990 v Praze, a sdružuje stovky přátel... Izraele v ČR.

Nejsme náboženská, ani politická organizace. Spojují nás sympatie a zájem o stát Izrael, jeho kulturu, vědu, společenský vývoj a historii.

Věnujeme se šíření informací o Izraeli v našem čtvrtletníku, při společenských akcích a v médiích. Snažíme se o naplnění přátelství, které ČR a Izrael spojují od založení státu Izrael.

Chceme nabídnout řadu v Evropě neobvyklých pohledů izraelských analytiků na vývoj ve světě stejně jako uvádět na pravou míru nepřesnosti a nepravdy, které se o Izraeli občas objeví.